Klubbälven

Klubbälven
är i sin början det minsta vattendrag i Sverige som i offentliga kartverk kallas ”älv”. Redan vid utloppet från Klubbtjärnen i Piteå socken i Norrbotten, med (så långt) ett avrinningsområde på cirka 4 km², kallas vattendraget enligt topografiska kartan för Klubbälven. Och vid utloppet i Åbyälven vid byn Klubbfors är vattendraget inte heller mycket till älv, om än då med ett avrinningsområde på omkring 100 km² (en kvadratmil). Dock är dalgången mot slutet bitvis ganska ståtlig, med en meandrande älv mellan rätt höga sluttningar, och kan kanske i tidigare tidsperioder ha hyst en större vattenmängd (jämför Ljungan).

 

Källa:Wikipedia