Allmänt

Klubbfors är en by som ligger ca 5 mil från Piteå centrum, tio mil från Luleå och ungefär sex mil från Skellefteå.
Antal fast boeende:19 (Källa:Ratsit 2019)

Därtill tillkommer det en del fritidshus,